Електронни устройства за контролни табла - interface

Електронни устройства за контролни табла - interface

Всеки път, когато електрически потоци и сигнали се обработват, продуктите interface на Виланд Електрик демонстрират своята уникална сила. interface са мултифункционални, с възможност за използване на различни релета, компоненти за захранване и защита от претоварване. 

 wipos
Захранване
wipos

Захранванията имат ключова функция в контролното табло. Тяхната надеждност оказва голямо влияние върху машинното време и производителността на процесите. Предлагаме еднофазни и трифазни устройства за монтиране в контролното табло с обхватът на тока 1.25 до 40 A DC.

flare MOVE
Релета на цокъл/Полупроводникови релета
flare MOVE

Интерфейс релетата се използват за електрическа изолация и при работа без превключване. Предлагат се и модулни щепселни версии за чести превключвания. С широчина, започваща от 6.2 mm, те са изключително функционални и компактни. Тези полупроводникови релета са подходящи за превключване без износване при по-ниски мощности. 

 
 flare TIME
Таймери и превключващи релета
flare TIME

Електронните таймери и релета flare TIME са подходящи за стандартен контрол и управление на процесите с точност почти до секунда. В зависимост от приложението им, релетата могат да бъдат много волтажни и мултифункционални. 

 flare CONROL
Релета за измерване и мониторинг
flare CONTROL

Релетата за електронното измерване и мониторинг измерват тока, напрежението, фазата, cos Phi, температурата и съпротивлението. Те могат да бъдат монтирани в машинни съоръжения и системи.

 cores
Аналогов усилвател
cores

Аналогови усилватели и повторители на сигнали за измерване на тока, напрежението и температурата с най-висока прецизност в индустриална среда. Предпазват от нарушения в разпространението на сигнали и следователно гарантират и контролират правилното функциониране на веригата. Това гарантира високата производителност на системите и машините и спестява пари.

 wietap
Защита от претоварване
wietap

Устройствата за защита от пренапрежение и нарушения на сигнала защитават електрическите и електронните системи срещу непредвидени обстоятелства като мълнии, например. Моделите от тази серия са проектирани и за приложение във фотоволтаични съоръжения, като тези устройства са одобрени за употреба в Северна и Централна Америка.

 
Файлове за сваляне
> Interface - Catalog 2016 (0800.1)
 
Техническа консултация, индустриална автоматизация и електроника 
Тел.:+359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik