Енергийна технология

Енергийна технология

Устойчиво производство и надеждното и икономично разпределение на енергия са едни от най-големите предизвикателства на бъдещето. С иновативните свързващи технологични продукти, Виланд е вашият партньор за надеждни и ефективни решения.

Energy generation
Производство на енергия

Независимо дали модифицирате или надграждате реализиран проекти, или изграждане напълно нова конструкция, продуктите на Виланд ви предоставят комплексни решения за индустрията: дълготрайни свързващи технологии, включително апарати за защита от пренапрежение или пренасяне на сигнал. revos – индустриалните многополюсни конектори са специални проектирани за работа при трудни климатични условия. Щепселнатаа връзка при инсталация има предимства по отношение на спестяване на време и разходи, при въвеждане в експлоатация и поддръжката. 

Energy distribution
Електроразпределение

Редовите винтови и пружинни клеми на Виланд са стабилни, функционални и подходящи за много различни приложения. Компанията прие предизвикателството да разшири портфолиото си с продукти, които са предназначени да отговорят на по-комплексните изисквания на времето. Пример за това е wienet VP - промишлен рутер, чрез който се осъществява по-ефективен и сигурен пренос на данни и дистанционен мониторинг за отдалечени съоръжения. Скъпите и времеемки поддръжки или непланираното обслужване са сведени до минимум.

Техническа консултация, енергийна технология
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
 
stenik

Уеб сайт от Stenik