Логистика

Логистика

Няма друга индустрия където да има такъв голям потенциал за намаляване на разходи и време и подобряване на продуктивността. Този отрасъл свързва оперативните звена, транспорт и складиране. Със своите гъвкави и иновативни концепции, Виланд Електрик предлага решения за енергоразпределение и пряк контрол, както и за конвейерните технологии.    

Airport logistic
Летища

Естеството на работа на летищата включва всички процеси, ресурси и средства за опериране с товари, пощи и багажи, както и за обезпечаване на всички материали, които се ползват за въздушния трафик. Виланд Електрик предлага индивидуални решения за децентрализирани електрически инсталации за съоръжения за обработка на багажи.

Internal logistics
Вътрешна логистика

Вътрешната логистика включва организацията, изпълнението и оптимизирането на материалните потоци в компанията. Съоръженията, където продуктите на Виланд Електрик са подходящи за инсталиране, са конвейерните технологични системи, като механизирани ролкови и палетни конвейери.В тези приложения продуктите на Виланд се използват в контролните табла, както и директно в конвейерите. 


Automotive
Автомобилостроене – производство и логистика

В този отрасъл гъвкавостта и непрекъснатата работа на производството изискват най-висок приоритет. Много често системите трябва да бъдат инсталирани и пуснати в експлоатация за изключително кратки срокове. Същото важи и за модификацията и разширяването на вече съществуващи системи. Шинните системи за електрическо захранване на Виланд Електрик са отлично решение за бърза и надеждна инсталация и въвеждане в експлоатация на всяка система. 

 
Файлове за сваляне
> podis® catalog decentralized automation (0830.1)
> Motor starter podis® - Brochure (0833.1)
Техническа консултация, логистика
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik