Машиностроене

Машиностроене

Виланд Електрик предлага богато портфолио от предложения за сектора на машиностроенето. Фокусът на компанията е върху иновативните концепции, които водят до увеличаване на периода на експлоатация на машините, независимо дали това се постига чрез улесняване на технологията на инсталация, лесното конфигуриране на контролерите или чрез предоставяне на гъвкави решения относно диагностиката и поддръжката им.

Виланд Електрик предлага интелигентни safety концепции, както и ноу-хау, които могат да бъдат напълно адаптирани към клиента. Важни за нас са индивидуални консултации и подкрепата, която предоставяме на нашите клиенти. Богатият избор на възможности за свързване, от редови клеми до индустриални конектори, правят инсталацията лесна и пестят време и средства. 

Products for machine building
Продукти за машиностроенето

Съвременните машини трябва да бъдат „гъвкави“ и „адаптивни“ към често променящите се изисквания. Интелигентните, модулни концепции са ключови за постигане на това. Бързото, лесно и надеждно сглобяване е съществено. Това е и определящо за решенията, които предлагаме за всички наши продукти. Решенията, които предлага Виланд Електрик за богат набор от компоненти, са доказано ефективни и финансово изгодни. 

Value Add & Service
Услуги и добавена стойност

Комплексните разрешителни и сертификати са основно изискване за продуктите на Виланд Електрик . За постигане на вашите цели ние ви предлагаме индивидуални консултации и решения, както и отлична обучителна програма.
Можем да ви съдействаме в подготовката на изготвяне на оценката на риска: лесно, бързо и съгласно нормативните изисквания. Посредством специализирания DOCUFY Machine Safety софтуер значително можем да намалим времето и усилията, необходими за подготовката на оценката на риска. Осигуряваме безплатно и софтуера SYSTEMА, изготвен от IFA (Institute for Occupational Health and Safety).

Файлове за сваляне
> safety - safe system solutions for automation - Catalog 2016 (0860.1)
Техническа консултация, Машиностроене
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik