Отопление, Климатизация и Вентилация

Отопление, Климатизация и Вентилация

Всички дейности, свързани с увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници, са изключително важни и придобиват все по-голямо значение в световен мащаб. Днес няма друга индустрия като отоплителната, която да работи със толкова сложен микс от различни енергии. При вентилацията и климатизацията в сградите вече се инсталират цялостни сградни инсталации, които са високо енергийно ефективни. В своята дейност в тази сфера Виланд Електик винаги е била изключително активна в предоставянето на специфични решения, развитието на иновативни продукти и предоставяне на консултации на своите клиенти. 

Burner – boiler connection
Връзка нагревател-бойлер

Конекторът ST18 се е доказал над милион пъти при връзката между нагреватели и бойлери. ST18 се използва в различни вариации при всички нагревателни фази.

Burner control connection
Връзка за контрол на нагревателя

GST18® осъществява връзката към контрола на нагревателя и е наличен в 3-, 4-, 5- и 6-полюсни варианти. Механичната кодировка улеснява ясното разделяне на всички приложения. В допълнение, цветът на GST18® идентифицира общите връзки.

Control - actuator connection (supply)
Връзка между контролен и задвижващ механизъм (персонализация)

Като стандартен индустриален конекторен интерфейс, RAST 5 е изключително широко разпространен в отоплителната техника. С разнообразните си кодирани клемни конектори, системата предотвратява несъответствие, предлагайки едновременно връзка и оперативна надеждност, както и огромни предимства по време на крайния монтаж.

Control actuator connection (signal)
 Връзка между контролен и задвижващ механизъм (за оперативни сигнали)

Конекорите за печатни платки на Виланд Електрик със стъпка 5.08 mm (серии 8213 S и B) са добре познати на Нашите клиенти в отоплителната промишленост с тяхното високо качество и дълъг живот. Конекторите ни са най-често използвани, за да улеснят окабеляването на контролните входове и изходи.

Файлове за сваляне
> Heating, AC, Ventilation - Brochure (0402.1)
> Heating, AC, Ventilation - Flyer (0405.1)
Техническа консултация, Отопление, Климатизация и Вентилация
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik