Строителна техника и кранове

Строителна техника и кранове

Багерите, крановете и строителното оборудване са подвижни, много различни по функции и конструкция. Подложени са на удари, шокове, вибрации, падащи камъни и други предизвикателства. Трябва да бъдат устойчиви на прах, земя, прегряване, студ и влажност, които са рискови за системните сензори и устройства за контрол.

При избора на подходящо решение е необходимо да се вземат предвид всички тези фактори. Високото качество и здравината на компонентите са определящи. Заедно с безопасността. Технологиите за безопасност играят ключова роля в индустрията – от кулокрановете до специалните off-road автомобили. Задължително е не само осигуряването на безопасността на операторите на съоръженията, но и осигуряване на постоянно нарастващата сложност и изисквания за безопасното функциониране на техниката.

Компонентите на Виланд са модулни, точни и проектирани да работят както като отделни единици, така и като част от система.

Те могат да отговорят на Вашите индивидуални нужди и специфики и в същото време да отговарят на всички изисквания на вашия отрасъл за безопасност, икономичност и надеждност.

Construction machineryСтроителна техника

Багери, камиони, помпи, фрези или компресори – всички те трябва да отговарят на високите изисквания за производителност всеки ден. Надеждните операции и времето за тяхното осъществяване зависят от представянето в работата на всеки един компонент. Точно за това са създадени и конекторите, релетата, автоматизационните системи и safety технологиите на Виланд. 

CranesКранове

Предложенията на Виланд за кранове могат да бъдат монтирани във всеки един елемент от структурата на крана за изпълнение на всички задачи на съоръженията. Техническа консултация, строителна техника и кранове
Тел: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
 
stenik

Уеб сайт от Stenik