Цилиндрични конектори за сгради - RST®

Цилиндрични конектори за сгради - RST®

Независимо дали в подземни гаражи, оранжерии или в корабостроенето: електрическите инсталации, изискващи повишена защита от условията на околната среда, имат широко приложение. Опитът и компетентността на специалистите в проектирането и инсталирането на електрическите системи винаги има решаваща роля, още повече в тези области. Но как изглежда това на практика? Трудните условия и по-продължителното време за монтаж са предпоставка за напрежение и допускане на грешки, проблеми с опазването на околната среда, което в крайна сметка може да доведе до провал на системата. Така само с няколко основни компонента, сред които конектори, разпределителни устройства и кабели, могат да бъдат изградени сложни инсталации от разпределителното табло до всяка необходима точка. Това спестява както време, така и разходи.

rst MINI

RST16i3/2 (2-/3-полюсни)
RST® MINI

250V/400V, 16A

 
rst MINI 
RST16i5/4 (4-/5-полюсни)
RST® MINI

250V/400V, 16A

Video

 rst classic
RST20i3/2 - RST25i3 (2-/3-полюсни)
RST® CLASSIC

250V/400V, 20-32A

Video

 rst classic
RST20i5/4 - RST25i5 (4-/5-полюсни)
RST® CLASSIC

250V/400V, 20-25A

Video

 rst power
RST50i5/4 (4-/5-полюсни)
RST® POWER

250V/400V, 50A

Video

 
 
Файлове за сваляне
> RST® - Catalog 2016 (0690.1)
> Outdoor electrical installations (0693.1)
 
Технически консултации
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik