Вятърна енергия

Вятърна енергия

Използването на възобновяема енергия нараства с бързи темпове, което води и до нарастване на необходимостта от надеждна и икономични електрически решения. В своето богато продуктово портфолио Виланд Електрик предлага интелигентни персонални решения както за производството на вятърна енергия, така и за голям брой други устойчиви технологии.

Икономическите ползи от подобни инсталации са много зависими от подсистемите на съоръженията. Внимателната и професионална предварителна подготовка и подбор на компоненти оказва пряко влияние върху разходите и икономическата ефективност. Предимството на Виланд тук са неговите щепселни системи, подобно на системите при сградните инсталации. Максимални резултати при производството на вятърна енергия се постигат тогава, когато съоръженията работят без прекъсване, а необходимостта от поддръжка или ремонт е сведена до минимум. Тук надеждността и гъвкавостта, която предлагат продуктите на Виланд, са много подходящи. Времето на инсталация се намалява с 70%, като времето за поддръжка е ограничено.

Компонентите и системите на Виланд са идеално решение за инсталации за вятърна енергия и предоставят решения за всеки възможен случай. 

Application in the nacelle and hub
Приложение в гондолата и главината на ветрогенераторите

При гондолите, Виланд предлага решения за управление на ъгъла на лопатите спрямо посоката на вятъра и наблюдение на скоростта. Също така тук могат да се инсталират мълниезащита и система за дистанционен мониторинг.  

 
Application in the tower
Приложение в кулата

Системата podis® дава възможност за инсталиране на осветление и електроразпределение.  

Application in the base

Приложение в основата на ветрогенераторите

По отношение на контролните кутии в основата на ветрогенераторите Виланд предлага различни възможности за свързване, сред които и уникален продукт за свързване на мрежата с вътрешната система на кулите за защита от претоварване и осигуряване на аварийно осветление.

 
Файлове за сваляне
> Windpower - Brochure (0430.1)
Техническа консултация, ветрогенератори
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik